Hyr för miljöns skull!

För att optimera användandet av resurser så långt det är möjligt är uthyrning det bästa sättet som man kan tänka sig. Istället för att många människor själva ska äga varsin produkt och nyttja den lite, är det bättre att en professionell aktör äger produkten och hanterar den på ett varsamt sätt och den utnyttjas mer frekvent. Hyrtagaren hyr sedan produkten endast under den period  som den används. Detta blir både mer lönsamt och bättre för miljön.

Vi på Hyrtältet har tagit detta ytterligare en nivå och har föresatt oss att i allt vi gör försöka göra en så liten miljöpåverkan som möjligt. Som exempel så har vi i över 15 år bara använt miljöbränslet Ecopar som är 10ggr renare än vanlig diesel i våra dieselfordon och till de byggvärmare som används för uppvärmning av större tält.

Vi försöker också så långt det är möjligt att styra våra leveranser så att montörer och material kommer i samma fordon. Detta är något som skiljer oss från många av våra konkurrenter.

Rengöring av våra tält och övriga produkter sker i första han i vår stora tvätthall på huvudlagret utanför Enköping. Efter mycket sökande har vi kommit fram till att det effektivaste medlet för rengöring som både är biologiskt lättnedbrytbart och inte giftigt för vår personal är ABNET.

Vi försöker sortera och återvinna alla restprodukter på bästa sätt. För att hjälpa oss med detta har vi anlitat Re:turn vars brinnande intresse för miljöfrågor ytterligare inspirerar oss att fortsätta vårt arbete för en bättre miljö.

Vi på Hyrtältet känner oss oerhört hedrade över att vi blivit nominerade till Ena Energis Miljö/Energipris som delas ut på Guldliljan galan den 13:e April 2019.