0

Tillagd i förfrågan.
Hyrtältet

Hyresvillkor

Hyresvillkor 2024

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.
Läs och ladda ner vår PDF.

Hyrestagarens ansvar

Det åligger hyrestagaren att söka erforderliga tillstånd från myndigheter (t.ex. bygglov, serveringstillstånd och tillstånd från brandmyndigheten).  Hyrestagaren ser även till att tältet är utrustat med den brandsäkerhetsutrustning och den uppmärkning av utrymningsvägar som krävs. Mycket utrustning till detta finns att beställa av Hyrtältet.

Hyrestagaren ansvarar för hyrgodset under hela hyrtiden, dvs. från att varorna avhämtats vid Hyrtältets lager eller då de levererats av Hyrtältet till hyrestagaren. Skulle hyrestagaren konstatera eventuella skador eller avsaknad av material skall Hyrtältet snarast underrättas för åtgärd.

Vid användning av möbler inomhus ansvarar hyrestagaren själv för att kontrollera så att inte vassa kanter eller gruskorn kan skada golvbeläggning.

Sidodukarna skall alltid vara påsatta då tältet inte används. Vid mycket stark vind måste tältet förankras med extra spännband i stabila befästningar t.ex. i träd eller staket.

Tälten är ej beräknade för snölast. Hyrestagaren ansvarar för att hålla snö borta från taken.

Det är inte tillåtet att grilla eller laga mat i tältet. Grillfett och os går inte att tvätta bort. Häftklamrar, spikar eller klistermärken och andra självhäftande material får inte fästas på vare sig tält eller möbler.

Skador, svinn och onödig nedsmutsning åtgärdas på hyrtagarens bekostnad.

Hyrestagare som hämtar materialet själv

Hyrestagaren skall ha med sig lämpligt transportfordon, ring gärna Hyrtältet och fråga vad som är lämpligt för er. Vid montering är det absolut förbjudet att bruka våld på beslag och övrigt ställningsmaterial.

Vid återlämning skall stänger och ben vara buntade på samma sätt som vid avhämtning. Tak och sidodukar skall vara väl vikta och instoppade i respektive förpackning.

Hyrestagaren skall upplysa Hyrtältet vid återlämning om eventuella skador på tält eller annat hyresgods, samt om hyrgods är blött eller nedsmutsat.

Hyrtältet sköter leverans och hämtning

Allt gods levereras på vagn eller pall och ska kunna rullas. Behöver hyrgodset bäras eller fraktas inom fastigheten tillkommer löpande debitering. På den avtalade hämtdagen ska hyrgodset stå rent och staplat, vara samlat på en och samma plats samt vara lättåtkomligt för chauffören. Normal leverans/hämtning sker mellan kl. 8 och 16 bokat datum. Vid tidsbokad leverans eller hämtning gäller att vi är på plats bokad tid +-15 min.

Hyrtältet sköter leverans och montering

När Hyrtältet skall leverera eller montera ansvarar hyrestagaren för att byggplatsen är tillgänglig vid avtalad tidpunkt. Ansvarig person skall vara på plats vid Hyrtältets ankomst för att upplysa om rätt placering och om eventuella nedgrävda ledningar. Tältplatsen skall vara väl avstädad och markunderlaget skall vara av den beskaffenhet att montering kan ske utan extra uppallning, samt att förankring kan ske utan risk för skada på ev. ledningar under markytan. För extra arbeten utöver ordinarie upp- och nedmonteringstid och av Hyrtältet ej orsakade väntetider debiteras extra. Vid hämtning och nedmontering skall tältet vara tömt och urstädat vid avtalad tidpunkt.

Skada

Hyrtältet ansvarar ej i något fall direkt eller indirekt skada eller förlust som kan drabba hyrestagaren eller annan genom användning av eller skada på hyresartiklarna. Hyrtältet skall även vara befriad från ansvar för kostnader eller förluster, beroende av förhållanden som ligger utanför Hyrtältets kontroll. Hyrestagaren är ej berättigad till ersättning för utebliven eller försenad uthyrning

Porslin

Glas, porslin och övrigt skall vara väl avsköljt vid återlämning om inte annat avtalats vid beställning.

Avbokning

Eventuell avbokning måste meddelas senast 31 dagar före första hyrdagen. Från 30 dagar före första hyrdagen kan 25% av hyreskostnaden debiteras vid avbokning. Från 14 dagar före första hyrdagen kan 50% av hyreskostnaden debiteras vid avbokning. Från 3-0 dagar före första hyrdagen kan 75% av hyreskostnaden debiteras vid avbokning.

Det finns även möjlighet att teckna avbokningsskydd, då är det möjligt att avboka utan kostnad fram till 7 dgr före första hyrdagen.

Avbokningsskyddet tecknas i samband med bokning. Ni betalar 5% av hyresbeloppet + en avgift på 495kr exkl. moms (619kr inkl. moms).

Vid eventuell avbokning behåller vi hela det beloppet.

Om hyran inte avbokas så dras de förbetalda 5% av från hyresbeloppet. Avgiften dras inte av.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi er!

Kontakta oss